VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

BẢNG BÁO GIÁ CÁT ĐÁ VLXD

BẢNG BÁO GIÁ CÁT ĐÁ VLXD

Liên Hệ : 0356 28 28 28 – 0372 38 38 38

STT TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 CÁT BÊ TÔNG LOẠI 1 m3 345.000
2 CÁT BÊ TÔNG LOẠI 2 m3 340.000
3 CÁT XÂY TÔ, CÁT HỒNG NGỰ m3 215.000
4 CÁT SAN LẤP m3 200.000
5 ĐÁ 1X2 ĐEN m3 343.000
6 ĐÁ 1X2 XANH m3 460.000
7 ĐÁ 4X6 ĐEN m3 340.000
8 ĐÁ 4X6 XANH m3 460.000
9 ĐÁ MI SÀNG m3 260.000
10 GẠCH ỐNG TUYNEL TÁM QUỲNH Viên 1.200
11 GẠCH ĐINH TÁM QUỲNH Viên 1.200
260.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 35
460.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 27
215.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 33
340.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 32
345.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 36
1.200 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 109

Địa chỉ