VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

BẢNG BÁO GIÁ CÁT ĐÁ VLXD

BẢNG BÁO GIÁ GẠCH CÁT ĐÁ

Liên Hệ : 0356.282828 – 0372.383838

STT TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 CÁT BÊ TÔNG LOẠI 1 m3 342.000
2 CÁT BÊ TÔNG LOẠI 2 m3 337.000
3 CÁT XÂY TÔ, CÁT HỒNG NGỰ m3 210.000
4 CÁT SAN LẤP m3 200.000
5 ĐÁ 1X2 ĐEN m3 341.000
6 ĐÁ 1X2 XANH m3 455.000
7 ĐÁ 4X6 ĐEN m3 335.000
8 ĐÁ 4X6 XANH m3 455.000
9 ĐÁ MI SÀNG m3 255.000
10 GẠCH ỐNG TUYNEL TÁM QUỲNH Viên 1.100
11 GẠCH ĐINH TÁM QUỲNH Viên 1.100

BẢNG BÁO GIÁ XI MĂNG

BẢNG BÁO GIÁ XI MĂNG

Liên Hệ : 0356.282828 – 0372.383838

STT TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐVT Đơn Giá (VNĐ)
1 XI MĂNG HÀ TIÊN ĐA DỤNG bao 88.000
2 XI MĂNG HÀ TIÊN XÂY TÔ bao 78.000
3 XI MĂNG SAO MAI XÂY TÔ (ISEE) bao 91.000
4 XI MĂNG THĂNG LONG bao 74.000
ĐÁ MI SÀNG
260.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 419
ĐÁ 1X2 XANH
460.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 418
CÁT XÂY TÔ
215.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 422
CÁT BÊTÔNG LOẠI 2
340.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 379
CÁT BÊTÔNG LOẠI 1
345.000 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 382
GẠCH ỐNG TUYNEL TÁM QUỲNH
1.200 đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 1875

Địa chỉ