THÉP HÌNH

THÉP HÌNH

THÉP HÌNH: Ứng dụng trong Công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí chế tạo, xây dựng nhà xưởng tiền chế, ngành cơ khí, dầm cầu trục, bàn cân, và các công trình có kết cấu chịu lực khác, …

Liên hệ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 4
Liên hệ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 2
THÉP HÌNH CHỮ U
Liên hệ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 3
Liên hệ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 7

Địa chỉ